e-samhandling

Samhandling
Samhandling er som regel ikke et mål i seg selv, men et virkemiddel.
Oppnå involvering og samhandling som strategi for å skape motivasjon og ta ansvar.
(Dessverre virker flere av dagens offentlige og halvoffentlige organisasjonsformer oppstykkende heller enn samhandlende.)
For å få til en vellykket samhandling må det være klart hvem som skal samhandle.
Eksempel fra fotball: SAMHANDLING: Fotballspillere, trenere og støtteapparat -  RELASJON: Familie, venner, tilskuere og supportere.

 

Det er alt

Få epost om e-Reiser

Har du lyst til å oppdage nye digitale muligheter. Du kan være med på våre e-Reiser med e-Opplevelser.
Vi holder på med å lage reiseprogrammet. De første reisene vil være klare i løpet av sommeren 2018. Du kan gjerne registrere deg her så vil vi sende deg informasjon (på e-post) om våre e-Reiser med e-Opplevelser.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

VIKTIG INFORMASJON:
Opplysningene du oppgir her blir kun benyttet til å sende vårt nyhetsbrev og tilbud på epost og vil ikke deles med noen andre.
Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet vårt. Avmeldingslenke medfølger våre nyhetsbrev.
Vi gjør oppmerksom på at vi benytter Google reCAPTCHA for å beskyttelse av skjemaer og følger Google Privacy Policy og Terms of Use