e-samhandling

Samhandling
Samhandling er som regel ikke et mål i seg selv, men et virkemiddel.
Oppnå involvering og samhandling som strategi for å skape motivasjon og ta ansvar.
(Dessverre virker flere av dagens offentlige og halvoffentlige organisasjonsformer oppstykkende heller enn samhandlende.)
For å få til en vellykket samhandling må det være klart hvem som skal samhandle.
Eksempel fra fotball: SAMHANDLING: Fotballspillere, trenere og støtteapparat -  RELASJON: Familie, venner, tilskuere og supportere.

 

Det er alt