e-relasjon

Hvordan bygge og ta vare på relasjoner ved hjelp av digitale verktøy?
Relasjoner med fremtidige, nåværende og tidligere medarbeidere.
Relasjoner med potensielle, nåværende og tidligere kunder.
Relasjoner til leverandører.
Relasjoner med det offentlige.

admin

Det er alt