e-produksjon

 Produsere varer, tjenester, dataløsninger ..... mye må følge de samme prosessene for å lykkes.
"Lean" produksjon,"Agile" smidig programvareutvikling, "Scrum" prosjektmetodikk .... eksempler på arbeidsprosesser.

Det er alt