e-handel

Det er vanskelig å få til en "handel" om det ikke er noen interesse.
Ved hjelp av e-synlighet og e-relasjon er det mulig å identifisere interesse.
Det kan danne grunnlaget for en "handel", men for å få til en handel trengs AIDA.
Eksempel: Du kan være interessert i å høre meninger fra flere politiske partier, uen å velge de.
Digitale løsninger kan bidra i prosessen mellom "kjøper" og "selger".

Det er alt