Share365 front ny 05

I mai 2018 får Norge nye personvernregler. Da blir det en plikt å bygge personvern inn i alle løsninger, system og tjenester. Personvern skal være standardinnstilling. Hva innebærer egentlig dette?

 

På Fredag morgen hos DND 25. august lanserte Datatilsynet en veileder som skal hjelpe norske virksomheter å forstå og etterleve kravet om innebygd personvern i de nye personvernreglene.

Lansering av Datatilsynets veileder for innebygd personvern

Les det på DNDs nettsider - se her